Баптистки погребални традиции

Baptist-Funeral-Traditions

Баптистите обикновено вярват, че хората, които имат пълна вяра в Исус Христос, в крайна сметка ще бъдат „спасени“ и ще живеят с Него завинаги на небето, когато умрат.

Въпреки че има различни възгледи сред различните църкви и общности, баптистите обикновено вярват, че хората, които имат пълна вяра в Исус Христос, в крайна сметка ще бъдат „спасени“. Тези, които приемат Исус Христос за свой спасител и се спасят, ще живеят с Него завинаги в Рая, когато умрат. В зависимост от вида на баптистката общност, баптистката погребална служба може да бъде радостен празник на живота или по-мрачно събитие, фокусирано върху важността и силата на Бог. Във всеки случай баптистката погребална служба е религиозно събитие и ще се съсредоточи върху душата на човека, който е починал, събирайки се отново с Бог.  

Когато настъпи смъртта

Когато баптист почине, трябва да се свържете с пастор, който ще помогне при планирането на службата и идентифицирането на подходящо погребално бюро.  

Кога да се проведе баптистко погребение

Много баптистки конгрегации се придържат към конвенцията, че погребението трябва да се извърши в рамките на три до пет дни след смъртта. Въпреки че е обичайно да се избягва погребението в неделя и религиозни празници, баптистът може да бъде погребан всеки ден от седмицата. Координирането с пастор ще гарантира, че традициите на общността се поддържат.  

Дарение на орган

Даряването на органи е приемливо в баптистката вяра.  

Балсамиране

Балсамирането е приемливо в баптистката вяра и в зависимост от правилата на държавата и/или погребалния дом, с който работите, може да се наложи балсамиране преди огледа.  

Кремация

Няма забрана за кремация за членове на баптистката вяра и кремацията може да се извърши преди или след погребението.

 

Оглед, събуждане или посещение преди баптистко погребение

Гледането е обичайно в баптистката традиция и може да се проведе или в погребален дом, или в църквата.  

Баптистката погребална служба

Тъй като баптистите са сборни (което означава, че всяка църква е автономна), всяка църква ще има свои собствени обичаи около погребенията. В някои случаи погребението ще бъде радостно събитие, съсредоточено върху живота на починалия и завръщането на душата на починалия при Бог, с положителни спомени за живота на починалия, пеене и ободряваща молитва. В други случаи погребението ще бъде по-мрачно събитие, съсредоточено върху Бог, а не върху починалия, на което се чете Писанието и се пеят химни, но животът на починалия не се помни конкретно. И в двата случая баптисткото погребение е преди всичко религиозно събитие и като такова основният фокус на погребалната служба трябва да бъде върху ролята на Бог в живота на починалия и подготовката на душата на починалия да се събере отново с Бог. По принцип погребалната служба и всякакви гробни (погребални) услуги трябва да се извършват от баптистки служител.

Надгробни слова и почит към баптистко погребение

Някои конгрегации позволяват възхвала и почит да бъдат отдавани от семейството и близки приятели, стига тези почести да се фокусират върху ролята на вярата, религията и Бог в живота на починалия. По-консервативните конгрегации може да не позволяват на никой друг освен служителя да служи на службата и изобщо да не се съсредоточават върху живота на починалия.

Братски, граждански или военни ритуали на баптистко погребение

Тъй като баптистката погребална служба е религиозно събитие, всички братски, граждански или военни ритуали или почит трябва да се провеждат по време на гледането, а не на погребението.

Специфични баптистки погребения

На повечето баптистки погребения ще се пеят химни и ще се четат Писанията. В зависимост от традициите на конкретната църква, семейството на починалия може да е в състояние да поиска определени химни или пасажи от Писанието. Семейството може също така да може да поиска специфична музика, включително традиционни песни и в някои конгрегации популярни песни с религиозно съдържание.

Погребение

Службата край гроба или погребването на кремирани останки обикновено се ограничава до участието на най-близкото семейство и близки приятели и включва кратка служба, водена от служител. Тялото може да бъде погребано преди погребението или след погребението и повечето баптистки конгрегации нямат предпочитания за реда на събитията.

Прием след погребението

След погребението е обичайно да се провежда прием, където хората могат да се съберат и да си спомнят живота на починалия. Приемането може да се проведе в църквата, в частен дом на член на семейството или приятел или на друго място.

 

Траурен период и възпоменателни събития

Няма предписан период на траур или възпоменателни събития за баптистите.