evreisko-pogrebenie.hronos

Святост в Тората


Евреите обикновено вярват, че святостта може да бъде постигната чрез следване на законите и заповедите, изложени в Тората (Стария завет).

Въпреки че в юдаизма няма изричен задгробен живот, много евреи вярват, че след смъртта душата на починалия е съдена и онези, които са водили съвършен живот, са пуснати в "Бъдещия свят", докато тези, които не са имали, трябва да изчакат една година, за да влязат в света на отвъдното. Някои евреи също вярват, че когато дойде Месията, всеки човек ще бъде възкресен.

1. След като е настъпила смъртта

Планирането на традиционно еврейско погребение, което има толкова много специфични правила и ритуали може да ви изглежда като трудна и времеемка задача, ако не знаете откъде да започнете. Често това задължение пада върху по-младото поколение - децата планират изпращането на своите родители, баби и дядовци. В много случаи това са по-младите и по-малко религиозното поколение.Те са тези, които познават традициите по-малко и това прави задачата им още по-предизвикателна. Екипът на "Траурна агенция Хронос" може да бъде до вас в целия процес по организация и избор на правилните траурни стоки.

Забележка: В следващите стъпки са изброени всички традиционни характеристики на едно еврейско погребение. В зависимост от това колко религиозно е вашето семейство или колко религиозно бихте искали да бъде погребението, може да откриете, че не се нуждаете или искате да следвате всички тези стъпки.)

2.Избoр на погребение или кремация

Традиционно евреите избират погребението пред кремацията, но тези възгледи могат да зависят от вида на юдаизма. Еврейският народ вярва, че „защото от нея (земята) си взет; защото си пръст и в пръстта ще се върнеш“ (Битие/Берешит 3:19). Тоест тялото трябва да се върне на земята цяло, както е създадено.

3. Извършете погребението възможно най-скоро

В идеалния случай погребението трябва да се състои в деня на смъртта. В наши дни, тъй като семейството и приятелите често живеят далече, вече е приемливо ритуалът да бъде забавян. Въпреки това трябва да положите усилия той да бъде извършен възможно най-рано. (Има изключения от това правило, включително ако има някакви правни проблеми около смъртта, които трябва да бъдат разследвани, ако тялото трябва да бъде транспортирано от един град или държава в друг или за да се избегне погребението в събота или друг свещен ден.).

 

4. Къде се извършва еврейско погребение

Погребението може да се проведе в синагога, на гроба или в погребален дом.

 

5. Хладилна камера вместо балсамация

Освен ако не се изисква от закона, евреите обикновено избягват балсамирането или нанасянето на козметика върху тялото. Идеята е, че тялото трябва да се върне на земята чисто голо, както е дошло от земята. В някои ситуации обаче може да се изисква по закон тялото да бъде балсамирано, в който случай светският закон има предимство пред религиозната практика.

 

6. Изберете обикновен дървен ковчег

Изберете обикновен ковчег. Еврейската традиция повелява, че това не е време за прекомерни разходи. Единствената украса, която обикновено е приемлива, е звездата на Давид на върха.
За да се “върне” тялото в земята възможно най-естествено и бързо, еврейският обичай налага използването на изцяло дървен ковчег, обикновено изработен от бор и без метални части. По този начин ще се разградят в земята и ще станат едно.Някои еврейски ковчези  имат дупки на дъното, за да ускорят скоростта на разлагане на тялото.

След като тялото е напълно подготвено, то се поставя в ковчега. Еврейският закон предписва ковчегът, известен като „арон“, да бъде обикновена дървена кутия, обикновено направен от бор и без никакъв метал. По този начин и ковчегът и тялото са напълно биоразградими. По този начин се изпълнява принципът, посочен в Книгата на Битие, „защото ти си пръст и в пръстта ще се върнеш“. Ковчегът трябва да остане затворен през цялото време, с изключение на гледане с цел идентификация.

 

7. Облечете починалия в саван („тахрихим“)

Традиционно е евреите да бъдат погребани в обикновена бяла ленена или муселинова плащеница, а не в луксозни дрехи. Плащеницата е предназначена да символизира чистота и справедливост, тъй като всички са равни в очите на Бог. Освен това в плащеницата няма джобове, защото се смята, че човек не може да пренася никакви вещи в другия свят. (На иврит процесът на обличане на тялото в плащеницата се нарича „тахрихим“.) Мъжете също могат да бъдат погребани с молитвени шалове („талит“ или „талиси“) и тюбетейки („кипа“).
За да се подготви тялото за погребение, то трябва да бъде измито, пречистено и облечено. Този процес се нарича „тахара“, което се отнася както до конкретния акт на ритуално пречистване, така и до общия процес на подготовка на тялото. Тялото трябва да бъде измито (процес, наречен „речица“) от членовете на чевра кадиша. Мъжете трябва да мият тялото на мъжа, а жените трябва да мият тялото на жената. След като тялото е измито, тялото трябва да се пречисти с вода. Този акт, наречен „тахара“, се извършва или чрез пълно потапяне на тялото в „миква“ (ритуална баня) или чрез изливане на непрекъсната струя вода върху тялото. След това тялото се изсушава напълно и се облича в обикновен бял саван („тахрихим“), който трябва да бъде направен от обикновен плат като лен или муселин. Мъжете също могат да бъдат погребани в „kippah“ (религиозна шапка, известна също като „yarmulke“) и „tallit“ (молитвен шал, известен също като „tallis“).

 

8. Наемете “шомер”

Евреите вярват, че починалият не трябва да се оставя сам преди погребението и затова някой трябва да остане с тялото от момента на смъртта, докато тялото е в земята. Човекът, който остава с тялото, се нарича „шомер“ или „пазач“. Приятел или член на семейството може да служи като шомер или професионален шомер може да бъде нает да седи с починалия и да рецитира псалми. Ако човекът, който е починал е принадлежал към синагога, общността може да има членове, които доброволно служат като шомер, така че е добра идея да поддържате връзка с храма.

 

9.Специфики на еврейските погребения

Традиционно на панихидата не се поднасят цветя. Вместо това често се правят дарения за подходяща благотворителна организация на името на починалия.

Източник: https://www.everplans.com/articles/jewish-funeral-traditions