Как да се справим със смъртта на близък член от семейството?

dokumenti.pri.smurt

Сблъскването със смъртта на близък член от семейството

 е огромен шок за повечето от нас. В този момент е трудно да приоритизирате всички задачи, които се изправят пред вас, особено докато сте в състояние на шок. Освен организацията по изпрашането има и друг аспект, който не търпи отлагане, а именно - финансовият.
Може да се наложи да направите повече или по-малко в зависимост от ситуацията и връзката ви с починалия. Ние, от траурна агенция “Хронос” ще сме до вас през целия процес и всички стъпки, през които може да се наложи да предприемете.

 

1. Вземете копия от смъртния акт на вашия близък

Един от най-важните документи, от който ще се нуждаете като близък роднина или изпълнител, е смъртният акт. Той може да бъде издаден от пряк наследник или оторизиран погребален агент. За да избегнете процедурни забавяния, ви съветваме да си извадите няколко копия от него. За да се финализират финансовите дела на починалия, ще трябва да се предостави и копие удостоверение за наследници. С тези два документа можете да уредите въпросите си към следните институции:

 • Финансова институция
 • Правителствени агенции
 • Кредитори
 • Застрахователи

2. Съберете всички документи, свързани със смъртта на вашия близък

В допълнение към смъртния акт може да имате нужда от други документи, за да управлявате имуществото на любимия човек. Те могат да бъдат:

 • Завещанието на починалия
 • Животозастрахователни полици и други обезщетения при смърт
 • Акт за гробищен парцел и предплатени погребения
 • Автомобилни права и документи за собственост
 • Извлечения от чекови, спестовни и инвестиционни сметки
 • Извлечения по кредитни карти
 • Документи за ипотека и заем

3. Допитайте се до екип от специалисти

Потърсете помощта на съветниците на починалия (и вашите собствени съветници, ако е необходимо), за да сте сигурни, че всички подробности са разгледани. Този екип може да бъде съставен от:

 • Адвокат по недвижими имоти: за подпомагане при въпроси, свързани със завещанието
 • Счетоводител или данъчен специалист: за да определи дали трябва да се подаде данъчна декларация за имоти или окончателна данъчна декларация за доходите
 • Застрахователни агенти: за улесняване на процеса на искове

Погребалните домове могат да помогнат и с тези видове практически въпроси.

4. Уведомете финансовите институции и държавните агенции

Работодателят на починалия: Ако починалият все още е работил, свържете се с неговия или нейния работодател относно всички неизплатени заплати и/или бонуси, натрупани, но неизползвани отпуски, обезщетения за животозастраховане. Може да се наложи да се платят данъци върху доходите за частта от годината, през която е работил починалият.
Кредитори, издатели на кредитни карти и кредитни бюра: Обадете се на номера за обслужване на клиенти на всяка карта или извлечение за инструкции относно закриване или прехвърляне на сметки.