Погребални традиции на различни религии

funeral-religious-traditions

Почти всяка религия има специфични и значими традиции и обичаи около смъртта

От протоколите за почистване и обличане на тялото до характеристиките на погребалната служба до мемориалните събития, структурата, която религията предоставя за справяне със смърт, изпълнява религиозни задължения и предлага насоки на скърбящите оцелели.Хронос ви предлага информация за погребалните традиции на следните религии и вероизповедания:• Англикански/Епископален• Баптист• будистки• Католическа• Източноправославен• Индуски• Еврейски• Лутерански• Методист• мюсюлманин• Светии от последните дни/Мормон• Презвитериански• КвакерПредставената тук информация предлага широк поглед върху много религиозни традиции; винаги е добра идея да се свържете с местното духовенство с всякакви въпроси, които имате.
  • Източноправославен
  • Индуски
  • Еврейски
  • Лутерански
  • Методистки
  • Презвитериански
  • Квакер

Представената тук информация предлага широк поглед върху много религиозни традиции; винаги е добра идея да се свържете с местното духовенство с всякакви въпроси, които имате.