COVID - 19 НОВИНИ

COVID- 19

Какво трябва да знаем

Мийте ръцете

Мийте ръцете си редовно със сапун и вода и дезинфекцирайте често докосвани повърхности у дома.

Социална дистанция

Спазвайте социална дистанция един от друг - поне 2 метра.

Следвайте инструкциите от местната власт

Следвайте указанията за справяне с епидемиологичната ситуация, предпоръчани от местната власт и правителството.

COVID-19--HRONOS

Не докосвайте лицето си

Избягвайте да докосвате очите, устата и носа. Не докосвайте лицето си с мръзни ръце.

Останете вкъщи

Един от доказаните и най-ефективни методи срещу разпространението на коронавирус е социалната дистанция. Затова, Световната Здравна Организация препоръчва изолацията у дома.

Симптоми

Ако усетите кашлица, повишена температура, затруднено дишане, умора или болки в мускулите потърсете лекарска помощ.