Основен пакет погребение

граждански или църковен ритуал 

 • Извозване от адрес или болница
 • Извозване от хл. камера до ЦСГ
 • Катафалка в гробищен парк
 • Изваждане на смъртен акт
 • Административно оформяне
 • Ковчег - обикновен
 • Подготовка на ковчег
 • Драперия
 • Монтаж на драперия
 • Хладилна камера за 24 часа
 • Изкопаване и зариване на гроб
 • Товаро-разтоварна дейност в гр. парк
 • Осигуряване на свещеник/зала
 • Надгробен знак-кръст
 • Некролози - 5 броя
 • Посещение в дома или болница
 • Присъствие на погребален агент
 • Тоалет /измиване и обличане/
 • Салон за раздаване
 • Услуга на фирмата
Организация на погребение 

 цялостна организация и оформяне на всички необходими документи

Когато загубим наш близък, ние имаме възможност да направим нещо за него в последният му час. В този силно стресов момент, с внимание към всеки детайл, опитният ни пресонал е до вас, за да даде напътствия, човещина и лично отношение по организацията на изпращането на вашите близки. В страданието и тежкият момент, погребалният ни дом е и вашият дом. За нас е важно да сме честни и откровени и се стараем да предоставим професионалните си грижи с възможно най-добро качество. Ние сме на едно телефонно обаждане.

Погребението в София може да се осъществи по няколко начина, ако притежавате или имате право на ползване за фамилно гробно място, закупено за вечни времена и вашия близък и е от съответния род. Вие може да наредите погребението да бъде и извършено там. Екипът на погребална агенция "Хронос", ще направи нужната консултация, за да се вземе решение кое ще бъде най-правилното място.

Гробищен парк "Централни софийски гробища" има възможност за погребения в наследствени гробни места със съответното право на ползване. Гробищен парк "Малашевци" предлага възможност за погребение в наследствени гробни места, като за същото траурна агенция "Хронос" ще ви съдейства през целият процес. За гробищни паркове:Бакърена фабрика", "Малашевци" и кварталните гробища има възможност единствено за фамилни гробни места. За всички софийски жители се  предоставя безплатно гробно място в Централните софийски гробища.

Извън тези възможности за погребение в София, имате възможност за погребение в град по местоживеене или в местно гробно място в съответното населено място било село или град, по настоящ и постоянен адрес.

Погребение в старо гробно място

Необходими документи 

 • Съобщение за смърт издадено от личния доктор на покойния. Ако покойния е починал в болнично заведение документа се издава от там.
 • Фактура или квитанция за платено гробно място
 • Удостоверение за наследници на титуляра на гробното място / първия погребан в гробното място/
 • Ако покойния не е пряк наследник , се изисква съгласието на всички наследници, фигуриращи в удостоверението за наследници
 • Лична карта или паспорт на покойния.

Погребение в ново гробно място

Необходими документи 

 • Съобщение за смърт издадено от личен лекар.
 • Попълнена декларация за нов гроб от родственик.
 • Лична карта или паспорт на покойния.