Издаване на смъртен акт

необходими документи

Независимо къде ще бъде погребението, къде е роден покойника или къде е адресната му регистрация, смъртния акт се издава там където е починал човека.

Смъртен акт

След  като е настъпила смъртта, независимо дали е в дома или в болнично заведение, лекар трябва да констатира смъртта и да издаде съобщение за смърт. Въз основа на него може да бъде издаден смъртен акт. Той тряба да бъде изваден в рамките на 48 часа след настъпване на кончината.

Необходими документи за издаване на смъртен акт 

  • Медицинско свидетелство за смърт, издадено от компетентно медицинско лице;
  • Документ за самоличност (лична карта) на покойника;
  • Документ за самоличност на обявителя;

На всеки пряк наследник се издава копие от акта за смърт. То ще ви е необходимо  за изваждането на удостоверение за наследници от общината, където е живял до последно починалия, за да могат да се уредят всички наследствени дялове и уреждането на различни административни въпроси. Това може да се случи 14 дни след настъпилата смърт.

Разчитайте на нас

Агентите на Траурна агенция  "Хронос" са денонощно на Ваше разположение и ще Ви съдействат изцяло с издаването на смъртен акт, както и по цялостната организация по изпращането на Вашите близки.