slujebno-pogrebenie-hronos-sofia

Погребенията на починали в страната български граждани и лица без гражданство се извършват безплатно от органите на общинските народни съвети и разходите са изцяло за сметка на техния бюджет.

 

Съгласно чл. 45 от Закона за Гробищата и погребенията  погребенията за сметка на общинския бюджет се извършват за български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално слаби лица, както и на лица с неустановена самоличност.

Услугите  се заплащат от общината срещу издадена фактура на оператор на погребални услуги с най-ниска тарифа за услугата, а условията и редът за извършване на погребение се определя с наредба на общинския съвет.

 

Социалните погребални услуги задължително включват:

 

1. издаване на смъртен акт;

2. отпечатване на пет броя некролози;

3. осигуряване на ковчег;

4. превоз на покойник;

5. осигуряване на хладилна камера до 14 денонощия;

6. обличане на покойник; 

7. осигуряване на надгробен знак; 

8. изкопаване и закриване на гробно място или кремация при наличие на обстоятелства за задължителна кремация, в това число осигуряване на урна и урнополагане.

 

Екипът от професионалисти на Траурна Агенция Хронос - София са на разположение денонощно, за да отговори на въпросите Ви напълно безплатно и да Ви даде съвети и напътствия в тези емоционално тежки моменти.